Nyttig informasjon om graviditetstester for deg ønsker å bli gravid

Graviditetstest også kalt graviditets test kan du enkelt og sikkert utføre hjemme. Du får kjøpt din graviditetstest på apotek, i enkelte matvarebutikker og på nettet. Du kan også få utført en graviditetstest hos lege, på helsestasjoner og prevensjonskontor. Det finnes til og med steder du kan få utført en graviditetstest gratis.
HER FØLGER ET EKSEMPEL PÅ EN BRUKERVEILEDNING TIL EN GRAVIDITETSTEST. NAVNET ER ERSTATTET MED GRAVIDITETSTEST.

Før du begynner:
Les denne informasjonen nøye før du utfører testen. Gjør deg kjent med GRAVIDITETSTEST ved hjelp av illustrasjonen ovenfor. Graviditetstest må brukes straks den er tatt ut av folieposen.

Bruksanvisning

Når du er klar til å begynne, åpne folieposen og ta fram din graviditetstest. Posen inneholder også en liten pose med et fuktighetsabsorberende stoff. Denne posen kastes.

Ta beskyttelseshetten av. Hold testen slik at avlesningsvinduene er vendt bort fra deg, med oppsugingsdelen ned. Hold den i urinstrålen i 5 -10 sekunder slik at hele oppsugingsdelen blir våt. (10 sekunder er best)

Alternativt kan urinen samles i et rent prøveglass. Oppsugingsdelen på testen dyppes da i urinen i minst 10 – ti – sekunder.Testen vil ikke fungere skikkelig om det ikke suges opp nok urin, eller det søles urin på avlesningsvinduet.

Sett på beskyttelseshetten over den våte oppsugingsdelen og legg testen på et vannrett underlag med vinduene opp. Les av resultatet etter 3 minutter, og senest innen 10 minutter. Mens du venter vil du se en rosa/fiolett farge bevege seg på tvers av vinduet.

En rosa/fiolett strek i kontrollvinduet viser at graviditetstesten virker riktig.

Resultater

Positiv:

To streker, en i hvert av vinduene, betyr at du er gravid. Du er gravid selv om den ene streken er svakere enn den andre.

Negativ:

En strek i kontrollvinduet og ingen strek i resultatvinduet viser at du sannsynligvis ikke er gravid. Det tar minst 3 minutter å bekrefte negativt resultat.

Ugyldig:
Vises ingen strek, verken i kontroll eller resultatvinduet, har din graviditetstest ikke virket korrekt, og en ny test må tas. En kontrollstrek vil alltid vises når graviditetstesten er riktig utført.

Du kan ikke ta hensyn til resultat som kommer fram mer enn 10 minutter etter at testen er tatt.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hvordan virker testen ?

Ved graviditet produserer kroppen et hCG-hormon. Graviditetstest påviser dette hormonet når det forekommer i urinen.

Må jeg ta testen om morgenen ?

Nei, du kan ta testen når som helst på dagen, men morgenurinen inneholder størst konsentrasjon av hCG-hormonet og kan derfor gi et raskere svar.

Hvor tidlig kan jeg teste meg ?

Graviditetstest er så følsom at den kan påvise hCG-hormonet fra første dag menstruasjonen uteblir.

Hva om streken i resultatvinduet og kontrollvinduet ikke har samme farge ?

De fargede strekene i de to vinduene har nødvendigvis ikke samme farge. Du er gravid når en strek vises både i resultat- og kontrollvinduet.

Hvor lenge må jeg vente på resultatet ?

Resultatet kan vise seg etter 1 – 2 minutter, men det kan ta noe lengre tid hvis graviditeten er på et tidlig stadium, eller urinprøven ikke er fra morgenurinen. På grunn av graviditetstesten sin virkemåte må resultatet avleses innen 10 minutter.

Hva om oppsugingsdelen ikke fikk nok urin ?

I tilfeller hvor oppsugingsdelen ikke får nok urin, vil streken i kontrollvinduet ikke komme fram, eller det vil ta lengre tid en forventet. I slike tilfeller er det nødvendig å ta en ny graviditets test hvor bruksanvisningen følges nøye.

Hva gjør jeg om jeg tror resultatet er feil?

Har du fulgt bruksanvisningen nøye, skulle du ikke få galt resultat. Det er flere medisiner som inneholder hCG-hormonet, som kan gi galt resultat, likeså noen sjeldne medisinske tilstander. Alkohol, smertestillende midler, antibiotika, P-piller eller hormonbehandlinger skal ikke påvirke resultatet.

Hva gjør jeg hvis jeg er gravid ?

Du bør da snarest oppsøke lege. Legen kan diskutere graviditeten med deg og fortelle hvordan du bør forholde deg.

Hva gjør jeg om testen er negativ ?

Du kan ha feilregnet din periode. Prøv igjen om en uke med en ny graviditestest. Hvis det fremdeles er negativt resultat, og du fremdeles ikke har hatt menstruasjon, kontakt legen din.

Graviditetstest virker bare om bruksanvisningen følges nøye. Selv om graviditetstesten har en nøyaktighetsgrad på over 99%, kan feil forekomme. Kontrollér hos legen din hvis du får uventet resultat.

Holdbarhetsdato er påtrykt esken.

Ikke bruk testen etter utgått dato.

Graviditetstesten lagres i romtemperatur i forseglet pose vekk fra direkte sollys.
 

Privacy policy